Bestyrelsen

Bestyrelsen i Bjerringbro og Omegns Husmoderforening 2018

Formand

Birte Holmberg
Blåbærvej 8, 8850 Bjerringbro
Tlf. 21726808

 

 

Næstformand

 

Bente Sørensen
Åbrinken 14, 8850 Bjerringbro
Tel. 23963056

 

 

Kasserer

 

Lilly Andersen
Violvej 16, 8850 Bjerringbro
Tel. 8668 3253

 

 

Birgit Rasmussen
Skovbakkevej, 8850 Bjerringbro
Tlf: 24890636

 

 

 

Sekretær

 

Herdis Andersen
Nedertoften 6, 88oo Viborg
Tlf. 20622981

 

Linda Jensen,  1. Suppleant

Gurli Lund, 2. Suppleant