Bestyrelsen

Bestyrelsen i Bjerringbro og Omegns Husmoderforening 2018

Birte Holmberg
Blåbærvej 8, 8850 Bjerringbro
Tlf. 21726808

 

 

Bente Sørensen, næstformand

 

 

Bente Sørensen
Åbrinken 14, 8850 Bjerringbro
Tel. 86683449

 

 

Lilly Andersen
Violvej 16, 8850 Bjerringbro
Tel. 8668 3253

 

 

Ruth Nielsen
Dahliavej 6, 8850 Bjerringbro
Tlf: 86680633

 

 

 

 

Herdis Andersen
Nedertoften 6, 88oo Viborg
Tlf. 20622981

 

Linda Jensen,  1. Suppleant

Gurli Lund, 2. Suppleant